ЗА НАС

Елпром е основана 1985 година. Низ својот развој нејзината производна дејност е постојано надградувана со нови производи и услуги од областа на електриката и електрониката. Како дел од производите кои ги нудиме се:


-Метереолошки дисплеи
-Осветлување
-Реклами
-Тотеми за бензиски
-Часовници
-Движечки дисплеи и лед реклами

1.Крстови
•Изработка на КРСТОВИ со анимација 800×800 мм
-Изработени во алуминиумско куќиште
-Осветлување со модули 16×16 лед
-Гаранција 1 година

•Изработка на крстови за аптеки
-600×600мм
-700×700мм
-800×800мм
-Изработени во алуминиумско куќиште
-Осветлување со квалитетни ЛЕД диоди
-Гаранција 3 години

2.Дигитални часовници
-Изработка на дигитални часовници, тајмери, мерачи, покажувалчи на состојби и др.
-Изработка во разни димензии и боја по желба на инвеститорот
-Можност за автоматско подесување на времето преку сателит или преку даљинско

3.Часовници за верски објекти

4.Дигитални движечки дисплеи

•Движечи дисплеи од наше производство
-Изработени со големина и боја по желба на инвеститорот

•Движечки дисплеи
-Формирани од готови модули кои се одлукуваат со големи можности

5.Колор екрани
Сите дисплеи имаат можност за приказ на време, датум, температура, влажност и многу ефекти за текстот кој се прикажува како и можност за приказ на анимации.

6.Осветлување
•Изработка на светлосни модули со ЛЕД диоди во повеќе бои.
Светлосните модули се комплетно од наше производство во кои се поставуваат квалитетни ЛЕД диоди. Со повеќе годишното искуство светлосните модули се покажаа како високо квалитетни со голема трајност
•Изработка на рефлектори со ЛЕД диоди .
Изработени во метално куќиште со моќност од 100 вати. Рефлекторите се за вградена монтажа со димензии 500×500мм
7.Реклами
Изработуваме разни варијанти на ЛЕД поставувања во форма по потреба која ја управуваме со програмабилни контролери од наше производство.

8.Тотеми за бензински
-Изработка на повеќе големини и варианти
-Можност за поврзување преку интернет
-Можност за полнење на податоци рачно или преку компјутер
-Изработка на тотеми за бензиски пумпи, со долго годишно искуство изработуваме дисплеи за приказ на деривати поставени на тотеми за безиски пумпи. Дисплеите се со висок квалитет заштитени од атмосферски влијанија, изработени од квалитетни ЛЕД диоди.

9.Метереолошки дисплеи
-Во соработка со УХМР на Македонија изработуваме метереолошки дисплеи за прикажување на метереолошки податоци во реално време и податоци за прогноза
-Дисплеите се поставени во слоботно стоечко куќиште (тотем) и истиот може да се лоцира на булевари, јавни површини, објекти и сл. Во составот на податоци е сместен и покажувач на загадувањето на таа локација поврзано на мерната станица на Министерството за Животна Средина на самиот дисплеј има приказ на анимација за временската состојба.
10.Лед Пиксел
Изработка на ефекти со ЛЕД ПИКСЕЛ диоди кои се карактеризираат со многу можности за нивно управување што се одразува со големи светлосни ефекти.